zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE – ŚWIECIE OD KM 23+190 DO KM 36+817 I OD KM 62+877 DO KM 65+718

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.04.2017
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2017
wynik postępowania: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE,ŻE DNIA 03/08/2017r. ZAWARŁ UMOWĘ NA REALIZACJĘ POWYŻSZEGO ZADANIA Z FIRMĄ: SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość umowy brutto: 71 993 115,20 zł, gwarancja na wykonane roboty budowlane - 84 miesiące. Inwestycja ma zostać zakończona w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.