Zamówienia publiczne - Otwarte - 2018 rok - BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2018

Zamówienia publiczne otwarte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Usługi usuwania traw, chwastów, odrostów, krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.7.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018

zamówienie na:

USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019, 2019/2020 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.10.2018
szacunkowa wartość: Powyżej 221.000,00 Euro
termin składania ofert: 29 maja 2018

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.12.361.12.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2018

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.14.2018
szacunkowa wartość: poniej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2018

zamówienie na:

Zakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia Pojazdów

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018

zamówienie na:

Naprawa przepustów na drodze wojewódzkiej 243 km 9+480 i 9+653

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.12.361.14.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2018

zamówienie na:

Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2018/2020

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.17.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2018

zamówienie na:

Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do sprzętu drobnego będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.10.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.12.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2018

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r. z podziałem na 5 części. Część 5 – RDW Włocławek - zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 6

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.18.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2018

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności RDW Włocławek w 2018r.- zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 6

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.19.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2018

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 27 lipca 2018

zamówienie na:

Budowa chodnika ul. Szubińska w Kcyni droga wojewódzka nr 247

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.12.361.16.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.13.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności – RDW Toruń w 2018 dla części nr - 2

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-16/WR/2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ IV: Zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań pt.: A. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo – rowerowych; B. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 C. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa; D. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin; E. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 F. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.12.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2018

zamówienie na:

Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 z podziałem na 4 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.15.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018

zamówienie na:

Naprawa, przedłużenie oraz oczyszczenie przepustów, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.23.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do osprzętu pojazdu Unimog będącego w posiadaniu RDW Włocławek w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 4
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.22.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2018

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Rozbudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola – Sępólno Krajeńskie – Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2018

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij