Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2018

Zamówienia publiczne otwarte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.5.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018

zamówienie na:

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi usuwania traw, chwastów i krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 – 2019 z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.06.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi usuwania traw, chwastów i krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 – 2019 z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-11/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 10 maja 2018

zamówienie na:

Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.8.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 14 maja 2018

zamówienie na:

Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2018 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018

zamówienie na:

Usługi usuwania traw, chwastów, odrostów, krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.7.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU nad realizacją zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 394 wraz z budową przyczółków promowych” oraz „Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko-samochodowego, boczno - kołowego”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.06.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2018r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.08.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018

zamówienie na:

USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W SEZONACH ZIMOWYCH 2018/2019, 2019/2020 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.10.2018
szacunkowa wartość: Powyżej 221.000,00 Euro
termin składania ofert: 29 maja 2018

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 m.b. przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.13.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi - usługi usuwania traw, chwastów i wycinka krzewów” Cz. II – zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.11.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2018

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odc. Kłokock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.07.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno, m. Więcbork, ul. Pocztowa i Mickiewicza poprzez remont nawierzchni od km 40+098 do km 40+373 (strona lewa) oraz od km 40+373 do km 40+574 (strona prawa+lewa), dł. 0,476 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.14.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2018

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361.14.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2018

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ III: Organizacja rajdów rowerowych promujących: 1) Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 km19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych. 2) Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.10.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2018

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć – Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740 dł. 1,100 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.11.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2018

zamówienie na:

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH - USŁUGI OCZYSZCZANIA I SPRZĄTANIA LETNIEGO NIECZYSTOŚCI ORAZ MYCIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH W ADMINISTRACJI RDW TORUŃ W LATACH 2018 - 2019”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-14/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.09.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018

zamówienie na:

Naprawa, przedłużenie oraz oczyszczenie przepustów, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.10.2018
szacunkowa wartość: poniej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 27) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij