Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2017

Zamówienia publiczne otwarte z 2017 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017r. z podziałem na 6 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.07.2017
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 11 maja 2017

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Pląchoty, odc. Fryzanowo - Pląchoty od km 36+270 do km 42+753, dł. 6,483 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.3.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda, odc. Piecewo - Kamień od km 37+950 do km 40+775, dł. 2,825 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017

zamówienie na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE – ŚWIECIE OD KM 23+190 DO KM 36+817 I OD KM 62+877 DO KM 65+718

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.08.2017
szacunkowa wartość: POWYŻEJ 209 000 €
termin składania ofert: 29 czerwca 2017

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2017

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.10.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2017

zamówienie na:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla 4 części: Cześć nr 1 – dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie – droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913, Część nr 2 – dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo – Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203, Część nr 3 – dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka – Rzęczkowo – Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851, Część nr 4 – dla zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń – Kikół na odcinku od km 0+000 do 3+830, długości 3,830.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.25.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017

zamówienie na:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla 4 części: Cześć nr 1 - dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna – Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645”; Część nr 2 – dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552”; Część nr 3 – dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Zbrachlin – Topolno – Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381”; Część nr 4 – dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice – Jeżewo – Grupa – Dolna Grupa na odcinku od km 11+515 do km 12+888, od km 15+100 do km 17+100, dł. 3,373 km”.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.26.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice w miejscowości Dobrzejewice od km 20+142 do km 21+065, dł.0,923 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: zdw.n4.361.35.2017
szacunkowa wartość: PONIŻEJ 5 225 000 €
termin składania ofert: 1 sierpnia 2017

zamówienie na:

Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017r. z podziałem na 6 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.09.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2017

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.38.2017
szacunkowa wartość: PONIŻEJ 5 225 000 €
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017

zamówienie na:

SPORZĄDZENIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA 3 CZĘŚCI: 1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice – Tadzin – Bądkowo – Krotoszyn – Osięciny na odcinku od km 0+000 do km 19+226” 2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 377 Nowe – Twarda Góra - Pieniążkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810” 3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń – Ciechocin – Dobrzejewice na odcinku od km 0+000 do km 21+293”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: zdw.n4.361.27.2017
szacunkowa wartość: POWYŻEJ 209 000 €
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017

zamówienie na:

Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą wojewódzka nr 242

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.39.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu w latach 2017 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-8/B/2017
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 €uro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017

zamówienie na:

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO FLOTY TRANSPORTOWEJ NALEŻĄCEJ DO RDW ŻOŁĘDOWO W 2017 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.06.2017
szacunkowa wartość: 30000 euro - 209 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2017

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 250 od km 12+906 do km 13+600 w miejscowości Służewo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.42.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2017

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086km wraz z budowa sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z droga nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.43.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2017

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 części pn: Części nr 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na budowie chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519. Części nr 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Unisław – Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł 2,810 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: zdw.n4.361.34.2017
szacunkowa wartość: POWYŻEJ 209 000 €
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017

zamówienie na:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.40.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563), etap I – 3376 mb

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij