Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2017

Zamówienia publiczne otwarte z 2017 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Sierpc – Dobrzyń odc. Tłuchowo – Kamień Kotowy od km 108+310 do km 110+555, dł. 2,245km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.10.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 marca 2017

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno odcinek Ciechocinek – Nowy Ciechocinek od km 1+750 do km 2+650 o dł. łącznej 0,900 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.11.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 24 marca 2017

zamówienie na:

Usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości stałych w pasie drogowym drogi wojewódzkie RDW Tuchola w 2017r.z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDWBydgoszcz RDWTuchola ul.Przemysłowa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.04.2017
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 209 000,00 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2017

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w 2017 - usługi usuwania traw, chwastów i wycinka krzewów z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDWBydgoszcz RDWTuchola ul.Przemysłowa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 8 maja 2017

zamówienie na:

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław z drogą powiatową nr 2548C Rybitwy – Janikowo i drogą powiatową nr 2507C Jaksice – Tuczno - Rybitwy w m. Rybitwy

zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie ZDW w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW N4.361.13.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2017

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017r. z podziałem na 6 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.07.2017
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 11 maja 2017

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2017r. Usługi usuwania traw, chwastów i krzewów z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.08.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2017

zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 240 CHOJNICE – ŚWIECIE OD KM 23+190 DO KM 36+817 I OD KM 62+877 DO KM 65+718

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.04.2017
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2017

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej 562 polegająca na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2017

zamówienie na:

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania dr wojewódzkiej 560 ul. Warszawskiej,Młyńskiej, Spokojnej, Cichej w m. Rypin

zamawiający: ZDW Bydgoszcz
tryb zamówienia: przetarg nieggraniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.18.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2017

zamówienie na:

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2016 r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-6/B/2017
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 €uro
termin składania ofert: 29 maja 2017

zamówienie na:

Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów w RDW Wąbrzeźno w 2017 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.5.2017
szacunkowa wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 30 maja 2017

zamówienie na:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W LATACH 2017 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.10.2017
szacunkowa wartość: 30000 euro - 209 000 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2017

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Pląchoty, odc. Fryzanowo - Pląchoty od km 36+270 do km 42+753, dł. 6,483 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.3.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda, odc. Piecewo - Kamień od km 37+950 do km 40+775, dł. 2,825 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2017 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.05.2017
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 209 000,00 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2017

zamówienie na:

UŁOŻENIE CIENKIEJ WARSTWY NA ZIMNO Z MIESZANKI MINERALNO – EMULSYJNEJ (TYPU SLURRY SEAL) NA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 238 OSIE - WARLUBIE ODCINEK PŁOCHOCIN - WARLUBIE OD KM 17+445 DO KM 18+378 O DŁ. ŁĄCZNEJ 0,933 KM

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.08.2017
szacunkowa wartość: 30000 euro - 5 225 000 euro
termin składania ofert: 9 czerwca 2017

zamówienie na:

UŁOŻENIE CIENKIEJ WARSTWY NA ZIMNO Z MIESZANKI MINERALNO – EMULSYJNEJ (TYPU SLURRY SEAL) NA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 244 KAMIENIEC – STRZELCE DOLNE ODCINEK GOGOLINEK – WTELNO OD KM 12+620 DO KM 15+584 O DŁ. ŁĄCZNEJ 2,964 KM

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.09.2017
szacunkowa wartość: 30000 euro - 5 225 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2017

zamówienie na:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub-Dobrzyń – Rypin na odcinku Cetki - Rypin od km 76+705 do km 81+719”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.07.2017
szacunkowa wartość: powyżej 209 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2017

zamówienie na:

Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2017 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-7/B/2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €uro
termin składania ofert: 26 czerwca 2017

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij