Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Otwarte  >  2019

Zamówienia publiczne otwarte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Przebudowa drogi woj. nr 552 od km 4+491 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,998 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.7.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2019

zamówienie na:

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019 r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-4/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 27 marca 2019

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni dróg wojewódzkich nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą –Płock odcinek Dobrzyń nad Wisłą-Lenie Wielkie od km 19+400 do km 20+400 o dł. 1,000 km i nr 541 Sierpc-Tłuchowo- Dobrzyń n/Wisłą m. Lenie Wielkie od km 122 + 100 do km 122 + 768 o dł. 0,668 km , łączna długość 1,668 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.08.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 kwietnia 2019

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, m. Tuchola ul. Nowodworskiego i Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190, dł. 0,845 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019

zamówienie na:

Naprawa uszkodzonego przepustu w ciągu drogi nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia w m. Dąbrowa Biskupia w km 85+560

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.01.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019

zamówienie na:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NR 244, 272 ORAZ 550 ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.02.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, m. Tuchola poprzez remont nawierzchni od km 21+128 do km 22+118, dł. 0,990 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.12.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock odc. od km 18+460 do km 19+400 w m. Dobrzyń nad Wisłą, dł. 0,940 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.13.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019

zamówienie na:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.04.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019

zamówienie na:

REMONT PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 256 ADMINISTROWANEJ PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.14.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.08.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do RDW Wąbrzeźno w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km – 2 tablice

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.04.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 maja 2019

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej NR 256 Włóki – Bydgoszcz, odcinek Strzelce Dolne – Bydgoszcz w km 7+490 ÷ 11+290 o długości 3,800 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2019

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 maja 2019

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij