2022

2022

Dostawa odzieży ochronnej dla RDW Tuchola w 2022 roku.

Dostawa odzieży ochronnej dla RDW Tuchola w 2022 roku: [...]

Operat szacunkowy stanowiący opinię o wartości nieruchomości gruntowej o nr ew. 110/8, o pow. 145 m².

Pełna nazwa zamówienia: Operat szacunkowy stanowiący opinię o wartości nieruchomości gruntowej o nr ew. 110/8, o pow. 145 m², położonej w obrębie Wielka Nieszawka, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Ksiąg Wieczystych [...]

metryczka