Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy / zawarciu umowy

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy / zawarciu umowy

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych martwych zwierząt - zam. z wolnej ręki

"Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich: zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, i potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w roku 2021 [...]

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych martwych zwierząt (...)

"Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zebranie i przekazanie do utylizacji zebranych, potrąconych - przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 [...]

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 roku

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 rokuNumer ogłoszenia: 231485 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - UsługiSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) [...]

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo

Bydgoszcz: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW ŻołędowoNumer ogłoszenia: 310009 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: [...]

Wykonanie robót uzupełniających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 251/252

Bydgoszcz: Wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego na: połączenie układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin [...]

wykonanie robót dodatkowych na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 251/252

Bydgoszcz: Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego na: Połączenie układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - [...]

metryczka