Zgłoszenie szkody

Podstawa prawna:
 
1. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 ) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) 

3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470)
 
Wniosek ( powinien zawierać szkic obrazujący widok z góry, miejsce powstania szkody, miejsce uszkodzenia drogi, punkty odniesienia np. znak drogowy, drzewa, słupek kilometrowy itp.
Do wniosku należy dołączyć kserokopie lub skany:
- dowodu rejestracyjnego
- prawa jazdy kierowcy
- potwierdzenie ubezpieczenia OC uszkodzonego pojazdu
Do wniosku można dołączyć:
-  ksero notatki policyjnej
-  zdjęcia
 
Składanie dokumentów:
Osobiście we właściwym Rejonie Dróg Wojewódzkich (Inowrocław, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Żołędowo)  lub w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Listownie na adres:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
Pocztą elektroniczną na adres: b.effert<@>zdw-bydgoszcz.pl

Termin załatwienia sprawy:
- oględziny bez zbędnej zwłoki w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku
- likwidacja szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe bez zbędnej zwłoki 90 dni

druk wniosku do pobrania (66kB) word

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 12:15:39)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (25 stycznia 2024, 09:48:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9873