Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego lub usługowego/innego obiektu/reklamy


 - obiektu handlowego lub usługowego
 - innego obiektu (np. obiektu małej architektury)
 - reklamy promującej jednostkę samorządu terytorialnego
 - reklamy jednostronnej/dwustronnej
 

Podstawa prawna :
                                                                  
1. Art. 39 ust.3 i art. 40 ust.1,2 pkt. 3 i ust.3, 6, 11, 13, 15 ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 320) 
 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1264)
 
3. Uchwała Nr LXIII/884/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2023, poz. 7395)  

4. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń 
 
5. Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.)
 

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki do 30 dni
 
Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego lub usługowego/innego obiektu/reklamy (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:45:15)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (26 marca 2024, 10:49:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8429