Zezwolenie na umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego / innych obiektów, reklam


 - obiektu handlowego lub usługowego
 - innego obiektu
 - reklamy informującej o towarze, usługach, osobie, ruchu społecznym
 - reklamy nad lub na obiekcie w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, której pow. nie przekracza 1 m2
 

Podstawa prawna :
                                                                  
1. Art. 39 ust.3 i art. 40 ust.1,2 pkt. 3 i ust.3, 6, 11, 13, 15 ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470) 
 
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
 
3. Uchwała Nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 38, poz. 590) zmieniona Uchwałą Nr X/153/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 185, poz. 1682) oraz Uchwałą Nr XIV/294/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 1085)  
4. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń zmieniająca uchwałę nr 47/1441/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012r. 
 
5. Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.)
 

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki do 30 dni
 
Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

druk wniosku do pobrania (296kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:45:15)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (21 maja 2020, 07:59:57)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5838