Sprawozdania finansowe

W poniższych zakładkach znajdują się: bilans, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa wraz z załącznikiem nr 1 (majątek trwały wg. pozycji bilansowych).

metryczka


Wytworzył: Justyna Herzberg (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Michał Rutkowski (2 maja 2019, 07:26:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2236