Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych


Podstawa prawna:
 
1. Art. 2, pkt. 35a, Art. 64, Art. 64a, Art. 64e, Art. 64f, Art. 64g, Art. 64h, Art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.);
 
2. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470);
 
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.);
 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366);
 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629);
 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.06.2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764);
 
Stawki opłat za wydanie zezwolenia kategorii I są następujące:
               50 zł – za każdy wypis zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
             100 zł – za każdy wypis  zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
             200 zł – za każdy wypis zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 
Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku i dołączyć potwierdzenie wpłaty do wniosku na przejazd pojazdu nienormatywnego na konto: ZDW Bydgoszcz  20 1020 1475 0000 8902 0093 8183
 
Termin załatwienia sprawy – w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku wraz z dowodem wniesienia opłaty.
 
Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcz

druk wniosku do pobrania (304kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:52:45)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (21 maja 2020, 08:00:52)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4865