Awaria urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym


Podstawa prawna:
 
1.  Art.40 ust.3,14,14a,15 2ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.)

2. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń zmieniająca uchwałę nr 47/1441/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012r.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

4. Uchwała Nr XVIII/237/04 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 38, poz. 590) zmieniona Uchwałą Nr X/153/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 185, poz. 1682) oraz Uchwałą Nr XIV/294/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego poz. 1085)    

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki

Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Wniosek do pobrania (17kB) word
Wniosek do pobrania (469kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:48:52)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (18 października 2021, 10:58:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6695