Awaria urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym


Podstawa prawna:
 
1.  Art.40 ust.3,14,14a,15 2ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 320)

2. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.)

4. Uchwała Nr LXIII/884/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dz. Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2023, poz. 7395)    

Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki

Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZAWIADOMIENIE o konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (19kB) word
ZAWIADOMIENIE o konieczności usunięcia awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:48:52)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (26 marca 2024, 09:52:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7146