Udostępnienie kanału technologicznego

Podstawa prawna:

1. Art. 39 ust. 7, 7ab, 7g, 7h, 7j ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 320) 

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023, poz. 1039)

3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępnienia kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1mb kanału technologicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 957) 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.)

5. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw
i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń

WNIOSEK o udostępnienie kanału technologicznego na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (21kB) word
WNIOSEK o udostępnienie kanału technologicznego na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Kruzel (26 marca 2024)
Opublikował: Radosław Kruzel (26 marca 2024, 10:22:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121