Wyniki naborów

Wyniki naborów

ZDW.N1.111.39.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.39.2022 z dnia 04.11.2022 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w [...]

ZDW.N1.111.32.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.32.2022 z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Planowania i Dokumentacji w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.37.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.37.2022 z dnia 14.10.2022 r. na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Wydziale Nieruchomości w [...]

ZDW.N1.111.36.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.36.2022 z dnia 06.10.2022 r. na stanowisko referenta w Wydziale Zamówień Publicznych w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.35.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.35.2022 z dnia 06.10.2022 r. na stanowisko specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.33.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.33.2022 z dnia 24.08.2022 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

ZDW.N1.111.34.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.34.2022 z dnia 27.09.2022 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.31.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.31.2022 z dnia 17.08.2022 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych w [...]

ZDW.N1.111.30.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.30.2022 z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko referenta w Wydziale Budżetu i Rozliczeń w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.29.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.29.2022 z dnia 05.08.2022 r. na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Wydziale Nieruchomości w [...]

ZDW.N1.111.28.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.28.2022 z dnia 01.08.2022 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Planowania i Dokumentacji w Zarządzie [...]

metryczka