Wyniki naborów

ZDW.N1.111.3.2020 na stanowisko majstra – drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko majstra - drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu nabór ten został nierozstrzygnięty. [...]

ZDW.N1.111.4.2020 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.4.2020 z dnia 12.03.2020 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.1.2020 od specjalisty do starszego specjalisty (Kierownik Projektu) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.1.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w [...]

nr ZDW.N1.111.16.2019 na stanowisko majstra – drogomistrz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.16.2019 z dnia 20.11.2019 r. na stanowisko majstra – drogomistrz   w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.2.2020 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.2.2020 z dnia 24.01.2020 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy W Rejonie [...]

ZDW.N1.111.18.2019 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.18.2019 z dnia 27.12.2019 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.13.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.13.2019 z dnia 5 września 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.17.2019 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.17.2019 z dnia 20.11.2019 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.15.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.15.2019 z dnia 1 października 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w [...]

ZDW.N1.111.14.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.14.2019 z dnia 27.09.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.12.2019 na stanowisko inspektora ds. weryfikacji dokumentacji projektowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.12.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. na stanowisko inspektora ds. weryfikacji dokumentacji [...]

ZDW.N1.111.10.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.10.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.4.2019 z dnia 30 maja 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.4.2019 z dnia 30 maja 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.11.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.11.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.9.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.9.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.5.2019 z dnia 30.05.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.5.2019 z dnia 30.05.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.6.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydział Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.6.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.8.2019 z dnia 03.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.8.2019 z dnia 03.06.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.7.2019 z dnia 03.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.7.2019 z dnia 03.06.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.2.2019 Od referenta do specjalisty w Sekcji utrzymania dróg i mostów w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.2.2019 z dnia 18.04.2019 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.3.2019 od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Bydgoszcz, 24.05.2019 r.   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.3.2019 z dnia 10.05.2019 r. na stanowisko od referenta do [...]

ZDW.N1.111.1.2019 na stanowisko od referenta do specjalisty

Bydgoszcz, 11.03.2019 r.   INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.1.2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. na stanowisko od [...]

ZDW.N1.111.10.2018 referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Dróg

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.10.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.9.2018 - od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.9.2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.8.2018 - stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.8.2018 z dnia 08 listopada 2018 r. na stanowisko Inspektora Nadzoru [...]

ZDW.N1.111.7.2018 na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.7.2018 z dnia 12 październik 2018 r. na stanowisko Inspektora Nadzoru [...]

ZDW.N1.111.5.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.5.2018 z dnia 3 lipca 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.6.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.6.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.4.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.4.2018 z dnia 9 maja 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.3.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.3.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.02.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.02.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale [...]

ZDW.N1.110.1.2018 - na stanowisko od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.1.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.20.2017 - od referenta do specjalisty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.20.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale [...]

ZDW.N1.110.18.2017 - od referenta do specjalisty w Sekcji utrzymania dróg i mostów w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.18.2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Na stanowisko od referenta do specjalisty w Sekcji [...]

ZDW.N1.110.17.2017 - na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.17.2017 z dnia 2 listopada 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie [...]

ZDW.N1.110.16.2017 - na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.16.2017 z dnia 11 październik 2017 r. na stanowisko od referenta do starszego specjalisty [...]

ZDW.N1.110.14.2017 - Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.14.2017 z dnia 28 września 2017 r. Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów  [...]

ZDW.N1.110.13.2017 - na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.13.2017 z dnia 18 września 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie [...]

ZDW.N1.110.12.2017 - Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.12.2017 z dnia 5 września 2017 r. Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów  [...]

ZDW.N1.110.11.2017 - na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.11.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie [...]

ZDW.N1.110.10.2017 - Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i mostów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.10.2017  z dnia 7 sierpnia 2017 r. Stanowisko Kierownika sekcji utrzymania dróg i [...]

ZDW.N1.110.9.2017 - Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.9.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.7.2017 - Od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.7.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w [...]

ZDW.N1.110.8.2017 - Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Żołędowo

INFORMACJA O WYNIKU NABORU przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia  nr ZDW.N1.110.8.2017 z dnia 7 lipca 2017 r. na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg [...]

ZDW.N1.110.6.2017 - Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów - Toruń

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.6.2017  z dnia 29 czerwca 2017 r. Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w [...]

ZDW.N1.110.4.2017 - Majster –drogomistrz w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Żołędowie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.4.2017  z dnia 25 maja 2017 r. Stanowisko Majstra- drogomistrza w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.110.5.201 - Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.5.2017  z dnia 12 czerwca 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego [...]

ZDW.N1.110.3.2017 - Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.3.2017  z dnia 8 maja 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

ZDW.N1.110.2.2017 Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. dokumentacji projektowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.110.2.2017  z dnia 25 lutego 2017 r. Stanowisko Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij