Wyniki naborów

Wyniki naborów

ZDW.N1.111.20.2020 na inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Oddziale Toruńskim Rejonie Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.20.2020 z dnia 09.07.2020 r. na inspektora nadzoru inwestorskiego   w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.18.2020 na stanowisko majstra – drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Włocławski - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz ZDW.N1.111.18.2020 z dnia 03.07.2020 r. na stanowisko majstra – drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

ZDW.N1.111.19.2020 na inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Oddziale Włocławskim Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.19.2020 z dnia 03.07.2020 r. na inspektora nadzoru inwestorskiego   w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.13.2020 na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.13.2020 z dnia 22.06.2020 r. na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

ZDW.N1.111.12.2020 od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy– Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz ZDW.N1.111.12.2020 z dnia 01.06.2020 r. od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

ZDW.N1.111.11.2020 na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz ZDW.N1.111.11.2020 z dnia 01.06.2020 r. na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.10.2020 na stanowisko majstra – drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Włocławski- Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz ZDW.N1.111.10.2020 z dnia 25.05.2020 r. na stanowisko majstra – drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w [...]

ZDW.N1.111.9.2020 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Oddział Włocławski - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz ZDW.N1.111.9.2020 z dnia 15.05.2020 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego   w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.8.2020 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Inwestycji.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz ZDW.N1.111.8.2020 z dnia 14.05.2020 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego   w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.7.2020 na stanowisko od specjalisty do inspektora w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Planowania i Dokumentacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.7.2020 z dnia 14.05.2020 r. na stanowisko od specjalisty do inspektora   w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.6.2020 na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale Nieruchomości

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.6.2020 z dnia 14.05.2020 r. na stanowisko specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Wydziale [...]

ZDW.N1.111.5.2020 na stanowisko radcy prawnego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.5.2020 z dnia 17 marca 2020 r. na stanowisko radcy prawnego w Zarządzie Dróg [...]

ZDW.N1.111.3.2020 na stanowisko majstra – drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko majstra - drogomistrza w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu nabór ten został nierozstrzygnięty. [...]

ZDW.N1.111.4.2020 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.4.2020 z dnia 12.03.2020 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie [...]

ZDW.N1.111.1.2020 od specjalisty do starszego specjalisty (Kierownik Projektu) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.1.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w [...]

ZDW.N1.111.2.2020 na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz Oferta nr ZDW.N1.111.2.2020 z dnia 24.01.2020 r. na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy W Rejonie [...]

metryczka