platforma zakupowa /e-zamówienia / platforma zakupowa

Postępowania o udzieleniu zamówień publicznych wszczęte po 1 stycznia 2024 r.:

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych wszczynane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych netto są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: Platforma zakupowa 


Postępowania o udzieleniu zamówień publicznych wszczęte od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.:

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielnie zamówień publicznych prowadzonych przez Zamawiającego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
Zamawiający informuje, że od 01.01.2023 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej Platforma e-Zamówienia

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności złożyć ofertę) musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej Platforma e-Zamówienia   oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Link do instrukcji interaktywnych: Instrukcja

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia, ani logowania.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Platforma e-Zamówienia w zakładce „Zgłoś problem”.

W załączeniu wybrane instrukcje:

  Zakładanie konta użytkownika (6765kB) pdf

  Podpisywanie wniosku rejestracyjnego (6794kB) pdf

  Oferty, wnioski i prace konkursowe (1475kB) pdf


Postępowania o udzieleniu zamówień publicznych wszczęte do 31 grudnia 2022 r.:

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: Platforma zakupowa

- pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych (zamówienia krajowe) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: Platforma zakupowa tylko w zakresie prowadzenia komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Oferty należy składać w formie papierowej.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 20.09.2019 jest możliwy poprzez stronę BIP
w zakładce: „Zamówienia publiczne-archiwum”.
 
Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której  prowadzone będą tzw. postępowania unijne w ZDW w Bydgoszczy jest elektronicznym narzędziem komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

metryczka


Wytworzył: Rutkowski Michał (2 stycznia 2023)
Opublikował: Michał Rutkowski (2 stycznia 2023, 10:12:59)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (3 stycznia 2024, 10:00:53)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5648