2021

2021

Dostawa dysków serwerowych

Informacja o unieważnieniu przedmiotu zamówienia [...]

Dostawa tabletów iPad Air

Unieważnienie [...]

Usługi w zakresie napraw drobnego sprzętu będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2021 r.

W dn. 30.03.2021r. została zawarta umowa z Wykonawcą Północna Grupa Narzędziowa sp. z  o.o. z siedzibą przy ul. Hurtowej 6, 14-100 Ostróda na kwotę 22 922,94 zł brutto [...]

metryczka