Informacje ogólne

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy został powołany z dniem 1 lutego 1999 roku uchwałą nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.01.1999 r.
Swym zakresem działania obejmuje obszar administracyjny województwa Kujawsko - Pomorskiego pełniąc funkcję zarządu dróg wojewódzkich w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z mocą ustawy o drogach publicznych.
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich zwany dalej ZDW jest jednostką budżetową finansowaną przez samorząd województwa i działa na podstawie : 
  1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576)
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104). 
Główna siedziba Zarządu Dróg Wojewódzkich mieści się przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Michał Rutkowski (29 stycznia 1999)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (4 czerwca 2007, 08:24:40)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (28 maja 2018, 09:29:02)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21653