Uzgodnienie lokalizacji nowego/przebudowy (remontu) zjazdu zwykłego/technicznego/awaryjnego

Podstawa prawna :

1. Art. 29 oraz 29a. ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 320)

2. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń 

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 2111)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.) 


Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki do 30 dni
 
Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy


WNIOSEK o wydanie zgody na lokalizację nowego,przebudowę (remont) zjazdu zwykłego, technicznego, awaryjnego (19kB) word
WNIOSEK o wydanie zgody na lokalizację nowego,przebudowę (remont) zjazdu zwykłego, technicznego, awaryjnego (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:37:15)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (26 marca 2024, 09:18:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15645