2023

2023

Wznowienie granic z rozgraniczeniem dla dz. nr 46/2, nr 200/1, nr 200/2 obr. Turza Wilcza, gm. Tłuchowo

Z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od podpisania umowy, postępowanie zostało unieważnione. [...]

metryczka