Uzgodnienie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej

Podstawa prawna:
 
1. Art. 39 ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470)

2. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń zmieniająca uchwałę nr 47/1441/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2012r.

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późń. zm.)       
      
 
Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki do 65 dni
 
Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

druk wniosku do pobrania (289kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:40:11)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (21 maja 2020, 07:51:45)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8447