Uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej

Podstawa prawna:
 
1. Art. 39 ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 320)

2. Uchwała nr 22/969/19 Zarządu Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń 

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 2111)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.)       
      
 
Termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki do 65 dni
 
Środki odwoławcze – 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej (18kB) word
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:40:11)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (26 marca 2024, 09:22:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10944