zamówienie na:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 265 BRZEŚĆ KUJAWSKI – GOSTYNIN OD KM 0+003 DO KM 19+117

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.03.2016
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2016
przyczyna unieważnienia: W dniu 22.12.2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy postanawia unieważnić powyższe postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.