zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŹNO OD KM 0+005 DO KM 29+619 Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO W M. LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.02.2016
szacunkowa wartość: powyżej 20 000 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2016
wynik postępowania: W dniu 19.04.2017r została zawarta umowa z konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A.;(Lider), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (Partner), AB Kauno Tiltai (Partner); za cenę 83 796 445,61 zł brutto