zamówienie na:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŹNO OD KM 0+005 DO KM 29+619 Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO W M. LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.02.2016
szacunkowa wartość: powyżej 20 000 000 euro
termin składania ofert: 30 listopada 2016
wynik postępowania: W dniu 19.04.2017r została zawarta umowa z konsorcjum firm Trakcja PRKiI S.A.;(Lider), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (Partner), AB Kauno Tiltai (Partner); za cenę 83 796 445,61 zł brutto 
Ogłoszenie wysłane do publikacji (161kB) pdf
sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji (71kB) pdf
Opublikowane ogłoszenie (197kB) plik

Odpowiedzi na pytania (1) (174kB) pdf

sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji - 2 (76kB) pdf
Informacja o zmianach (1) (64kB) pdf
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia - 2 (73kB) pdf
Odpowiedzi na pytania - 2 (293kB) pdf

sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji - 3 (77kB) pdf
Odpowiedzi na pytania (3.1) (2293kB) pdf
Dokumentacja do pytań 3.1
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia - 3 (73kB) pdf

Odwołanie z dnia 24.10 (93kB) pdf
Załącznik - kopia ww. odwołania (806kB) pdf

sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji - 4 (77kB) pdf
Odpowiedzi na pytania 3.2, 4.1, 5.1 wraz z modyf. SIWZ i ogłoszenia oraz inf. o wycofaniu odwołania (8316kB) pdf
Kopia cofnięcia odwołania (107kB) pdf
Raport oddziaływania na środowisko
STWiORB
Przedmiary i kosztorysy ofertowe - zamienne
OPZ - PROJEKT (264kB) word
Załączniki do przedmiaru odc. II (252kB) excel
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia - 4 (73kB) pdf

Odpowiedzi na pytania (3.3, 4.2, 5.2, 6) (3883kB) pdf
Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót ZAMIENNE DROGOWE - do odpowiedzi z dnia 09.11.2016r.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (16kB) word

Załącznik: Przekroje typowe odc.I - zamienne (414kB) pdf
Załącznik: Przekroje typowe odc.II - zamienne (488kB) pdf

Odpowiedzi na pytania (7) (1557kB) pdf
Załącznik nr 1 - do odpowiedzi z 18.11 (7) (72kB) word
Załącznik nr 2 - do odpowiedzi z 18.11 (7) (72kB) word

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji - 5 (77kB) pdf
Odpowiedzi na pytania (8) wraz z modyfikacją SIWZ (327kB) pdf
Załączniki dot. kanalizacji
załączniki dot. branży drogowej
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia - 5 (73kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (124kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kominiak
Opublikował: Anna Kominiak (13 września 2016, 13:52:35)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (5 maja 2017, 10:50:21)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zam.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48774