2019

2019

Oczyszczenie i konserwacja separatora substancji ropopochodnych - II postępowanie

Oczyszczenie i konserwacja separatora substancji ropopochodnych w m. Zakrzewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Rózinowo wraz z utylizacją ścieków w koncesjonowanym zakładzie utylizacyjnym oraz badaniem próbki [...]

Dostawa sadzonek drzew RDW Inowrocław

W dniu 06.02.2019r. Zamawiający dokonał zmiany w treści Ogłoszenia. Zmiana dostępna w załączniku [...]

metryczka