2017

2017

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego

wybór najkorzystniejszej oferty [...]

Podział nieruchomości zajętej pod dr woj, 550 obręb 0017 Starogród

Ogłoszenie ,formularz ofertowy, wzór umowy wybór oferty [...]

Dostawa kserokopiarki RICOH MP2014AD oraz tonerów oryginalnych na potrzeby RDW Inowrocław

O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę w oddzielnej korespondencji [...]

Operaty szacunkowe dla nieruchomości gruntowych obręb Miasto Bydgoszcz

ogłoszenie formularz waór umowy formularz ofertowy wybór oferty [...]

Wznowienie oraz zakupnowych licencji programu antywirusowego

  ogłoszenie formularz ofertowy OPZ wybór oferty [...]

metryczka