zamówienie na:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo – Łysomice – Grębocin – Lubicz, odcinek w m. Łysomice, od km 6+100 do km 7+200

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361-9/20
szacunkowa wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2010
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie: W dniu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ)SIWZ (410kB) pdf

program funkcjonalno - uzytkowy (95kB) pdf

pierwsza strona (217kB) pdf

konstrukcja (2820kB) pdf

konstrukcja 2 (1575kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (22 kwietnia 2010, 11:21:30)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (21 maja 2010, 09:55:17)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4134