zamówienie na:

Roboty interwencyjne na placu budowy - dotyczy inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.35.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 19.08.2019 r. podpisano umowę z Panem Szymonem Ryszewskim, prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą: Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski, ul. Konopna 32, 87-100 Toruń; z ceną 558.321,60 zł brutto, z czasem rozpoczęcia reakcji od momentu zgłoszenia, wynoszącym 5 godzin  
Ogłoszenie o zamówieniu (220kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.09.2019 (95kB) pdf
Modyfikacja SIWZ (1) - 24.09.2019 (847kB) pdf
Załącznik nr 1 do modyfikacji z dn. 24.09.2019 (1) (15kB) excel

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (117kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (12 lipca 2019, 09:03:37)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (12 września 2019, 11:59:02)
Zmieniono: Udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2669