zamówienie na:

Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.11.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Dla części 1: Wartość oferty złożonej na powyższe postępowanie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty: 1 067 781,45 zł brutto, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 778 385,82zł brutto zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dla części 2: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.