zamówienie na:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO-KAMIEŃ KOTOWY – GRANICA WOJEWÓDZTWA

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.04.2016
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro a poniżej 20 000 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2016
wynik postępowania: Dnia 15.03.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, woj.dolnośląskie - na wykonanie powyższego zadania na kwotę 58 851 162,60 zł brutto i udzieleniem 84 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego oraz doświadczeniem Kierownika Budowy na 4 inwestycjach.