zamówienie na:

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opracowanie analizy ekonomicznej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo od km 0+069 do km 53+814”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2014
szacunkowa wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Ogłoszenie (178kB) pdf

Pismo modyfikacje (895kB) pdf

Załącznik nr 9 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamienny (91kB) word

sprostowanie (93kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (14 maja 2014, 10:48:23)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (23 czerwca 2014, 14:32:24)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4172