Referent do st. specjalisty - 1 et. - Wydział Inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110-4/10

Nazwa i adres jednostki :
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy   
ul. Fordońska 6

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o specjalności : zarządzanie, administracja,
- znajomość zarządzania projektami z zakresu funduszy strukturalnych,
- doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania, rozliczania i realizacji merytorycznej projektów dofinansowanych ze środków UE,
- doświadczenie w pracy w administracji  publicznej,
- znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy
- znajomość przepisów Ustawy prawo  zamówień publicznych,
- znajomość Ustawy o finansach publicznych,
- znajomość Ustawy o samorządzie województwa,
- znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.

Wymagania dodatkowe :
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność, samodzielność, rzetelność,
- posiadanie prawa jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych obowiązków :
- koordynacja zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO,
- współudział w przygotowaniu i weryfikacja wniosków o dofinansowanie , wniosków o płatność, harmonogramów zgodnie z wymogami jednostki wdrażającej,
-   weryfikacja rozliczeń finansowych i rzeczowych zadań inwestycyjnych,
- weryfikacja materiałów odbiorowych i współudział w komisjach odbioru robót częściowych realizowanych ze środków strukturalnych,
- przygotowanie i weryfikacja dokumentów związanych z dana inwestycją na potrzeby organów kontrolujących,
-  współpraca z odpowiednimi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
-  współpraca z inspektorami nadzoru, kierownikami budów w zakresie realizowanych zadań,
-  finansowa i rzeczowa kontrola realizowanego zadania,
-  prowadzenie korespondencji związanej z realizacją danego zadania,
-  branie udziału w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny
2.    CV  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie   
4.    Kserokopie świadectw pracy / jeżeli posiada /
5.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
6.    Oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r  o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 )”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć /przesłać do :  24   września  2010 r.
pod adresem:
Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowa informacja :
Oferty  odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wytworzył: Małgorzata Francikowska (13 września 2010)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (13 września 2010, 22:01:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2642

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij