Kierownik nadzoru inwestorskiego / 1 et / – Wydział inwestycji

Znak sprawy: ZDW.N1.110- 2 /10

Nazwa i adres jednostki :
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Fordońska 6

Wymagania niezbędne :
- wykształcenie  wyższe techniczne
- doświadczenie w zakresie budowy dróg i mostów minimum 7  lat
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży drogowej i mostowej
- przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
- znajomość przepisów prawa budowlanego
- znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy
- znajomość przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych
- znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office
- posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe :
- umiejętność kierowania zespołem
- komunikatywność
- samodzielność
- rzetelność
- odporność na stres
- zdolność analitycznego myślenia

Zakres wykonywanych obowiązków :
- bieżący nadzór inwestorski nad realizowanym projektem / kontraktem /;
- nadzór nad pracą branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i podległych specjalistów, asystentów ;
- udział w przekazywaniu placu budowy, komisji odbioru robót, przy kontroli robót przez nadzór budowlany;
- współpraca z  odpowiednimi departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dokumentów rozliczeń finansowych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- wykonywanie odbiorów częściowych , końcowych robót;
- organizowanie narad koordynacyjnych na placu budowy;
- weryfikacja i opiniowanie dokumentacji niezbędnej do zorganizowania przetargu zgodnego z Ustawą  prawo zamówień publicznych oraz branie udziału w komisji;
- prowadzenie korespondencji związanej z realizacją danego zadania;
- branie udziału w szkoleniach organizowanych prze Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
4. Kserokopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów 
5. Kserokopie świadectw pracy
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
7. Oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 )”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do :  11  czerwca   2010 r.
pod adresem: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowa informacja:
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wytworzył: Małgorzata Francikowska (24 maja 2010)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (25 maja 2010, 09:48:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2249

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij