Od referenta do starszego specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Znak sprawy: ZDW.N1.110.4.2014
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od referenta do starszego specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
Wymiar etatu:        1 etatu
Liczba stanowisk pracy:    1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40
88-100 Inowrocław

a)    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Biegła obsługi komputera oraz s programów MS Office.
3.    Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
4.    Niekaralność.
5.    Minimum 4-latnie doświadczenia na podobnym stanowisku pracy.
6.    Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
7.    Bardzo dobra organizacja pracy.
8.    Znajomość zagadnień wynikających z ustaw:
a)    o finansach publicznych,
b) o samorządzie województwa,    
c)    o drogach publicznych,
d)    prawa budowlanego,
e)    kodeksu pracy,
f)    kodeksu postepowania administracyjnego,
g) znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy,

b)    Wymagania dodatkowe:
1.    Praktyczna znajomość oraz umiejętność analizowania przepisów.
2.    Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, kreatywność.
3.    Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
4.    Umiejętność pracy w zespole.c)    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

d)   Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Wydawanie uzgodnień i decyzji na prowadzenie robót obcych – umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym.
3.    Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji administracyjnych wydawanych przez RDW i ZDW.
4.    Sprawozdawczość w zakresie wydanych przez RDW decyzji administracyjnych.
5.    Przygotowywanie dokumentów do SKO w przypadku odwołań od wydanych decyzji.
6.    Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za zdarzenia na drogach.
7.    Pomoc w pomiarach drogowych prowadzonych prze Sekcję Utrzymania Dróg
8.    Pomoc w zimowym utrzymaniu dróg.
9.    Przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb Rejonu
10.    Wprowadzanie danych do „Systemu ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko –Pomorskiego”.
11.    Współpraca z ZDW Bydgoszcz w sprawach administracyjno - prawnych.

e)    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne       przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.

f)    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

g)    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do: 11 stycznia 2015 r. pod adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu nr naboru ZDW.N1.110.4.2014 ”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Paulina Góralska (24 grudnia 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (24 grudnia 2014, 11:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij