Platforma zakupowa

Informujemy, że w ZDW w Bydgoszczy postępowania o udzieleniu zamówień publicznych:

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: Platforma zakupowa

- pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych (zamówienia krajowe) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: Platforma zakupowa tylko w zakresie prowadzenia komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Oferty należy składać w formie papierowej.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 20.09.2019 jest możliwy poprzez stronę BIP
w zakładce: „Zamówienia publiczne-archiwum”.
 
Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której  prowadzone będą tzw. postępowania unijne w ZDW w Bydgoszczy jest elektronicznym narzędziem komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

metryczka


Wytworzył: Anna Kominiak (20 września 2019)
Opublikował: Michał Rutkowski (20 września 2019, 13:12:47)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (24 września 2019, 09:11:49)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38352