Samochód osobowy Daewoo TICO - RDW Toruń

RDW. 2.11.234/1/12

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna 113 zawiadamia o sprzedaży:

- Samochodu osobowego Daewoo TICO , rok budowy 2000

Sprzęt można oglądać i uzyskać więcej informacji o stanie technicznym w siedzibie Rejonu u p. Mirosławy Gościniak w dniach od 02.10.2012r. do 15.10.2012r. w godz.8:00do 14:00

Sprzedaż odbywać sie będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.10.1993r. Dz. U. Nr 97 poz. 443

Warunki sprzedaży:

- samochód mogą nabywać osoby prawne  jak i fizyczne

- minimalna cena sprzedaży samochodu osobowego TICO  1100,00zł.

- oferent jest zobowiązany podać proponowaną cenę zakupu w zamknętej kopercie  ( proponowana cena będzie ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji).

Zainteresowani mogą składać oferty w siedzibie w/w Rejonu do godz, 10:45 dnia 16.10.2012r. otwarcie kopert nastąpi tegoż dnia o godz. 11:00

metryczka


Wytworzył: Mirosława Gościniak (1 października 2012)
Opublikował: Mirosława Gościniak (1 października 2012, 13:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2590