Samochód Ciężarowy lublin FSO 332422 - RDW Tuchola

RDW3-T11-234/1/2011

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi ul. Przemysłowa 4 zawiadamia o sprzedaży:
- Samochód Ciężarowy lublin FSO 332422  rok budowy 2000
Sprzęt można oglądać i uzyskać więcej informacji w siedzibie Rejonu u p. Danuty Główczewskiej w dniach 29.11– 02.12.2011r. od godz.800 do 14 00

Warunki sprzedaży:
-    samochód mogą nabywać osoby prawne jak i fizyczne
-    minimalna cena sprzedaży samochodu ciężarowego lublin  2.023,00 zł.
-    oferent jest zobowiązany podać proponowaną cenę zakupu w zamkniętej kopercie (proponowana cena będzie ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji).

Zainteresowani mogą składać oferty w sekretariacie w/w Rejonu do godz. 10:45 dnia 05.12.2011r. otwarcie kopert nastąpi tegoż dnia o godz. 11:00

metryczka


Wytworzył: Danuta Główczewska (25 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (8 grudnia 2011, 12:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3326