Sprzedaż drewna opałowego RDW Tuchola - wybór oferty

Znak sprawy: ZDW.RDW3.T12.361-1A/11

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dotyczy: sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z  wycinki przy budowie ścieżki rowerowej droga wojewódzka nr 240.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi: informuje niniejszym, że po dokonaniu badania i oceny złożonej oferty dokonano wyboru pani oferty: Ewa Lesińska, ul. Sądowa 18/27 m.4, 86-100 Świecie, jako  najkorzystniejszej, za cenę określoną w tabeli kosztorysu ofertowego .

Cena 5.408,38zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w terminie 26.10.2011r

metryczka


Wytworzył: Ireneusz Klofczyński (25 października 2011)
Opublikował: Michał Rutkowski (25 października 2011, 10:56:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2908