Sprzedaż drewna opałowego - RDW Tuchola

Znak sprawy: ZDW.RDW3.T12.361-1A/11

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM Z DNIA  23.września  2011r.

I. Ogłaszający przetarg
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Przemysłowa 4, http://zdw-bydgoszcz.pl/
II. Przedmiot sprzedaży
Sprzedaż drewna opalowego pozyskanego z wycinki przy budowie ścieżki rowerowej droga wojewódzka nr 240.
-    drewno opałowe liściaste - 4,68 m³
-    drewno opałowe iglaste - 101,14 m³
Cena wywoławcza:
1 m³ drewna opałowego liściastego: 67,60 zł netto + 8%VAT = 73,00 zł brutto
      
1 m³ drewna opałowego iglastego:   43,52 zł netto + 8%VAT = 47,00 zł brutto
Wadium: nie dotyczy
Sprawę prowadzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, 89-500 Tuchola,
ul. Przemysłowa 4 Tel.(52) 336-12-20 fax (52) 336-12-19
mail: rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl
Uprawniony do kontaktów z oferentami jest:
p. Janusz Dąbka tel. 52 33 612 20, w. 20

Dokumenty przetargowe i warunki uczestnictwa w przetargu można odbierać w siedzibie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Przemysłowa 4 lub na stronie internetowej http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Przemysłowa 4
Termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach upływa dnia 11.10.2011r o godz. 8:45.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2011r o godz. 9:00 w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Przemysłowa 4

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data umieszczenia na stronie internetowej  23. 09. 2011r
Sprzedający wybierze oferty przedstawiające najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

dokumenty przetargowe (125kB) pdf

formularz cenowy (107kB) pdf

formularz ofertowy (83kB) pdf

istotne postanowienia umowy (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ireneusz Klofczyński (23 września 2011)
Opublikował: Michał Rutkowski (23 września 2011, 12:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4148