Samochód ciężarowy FS Lublin 3 N, rok budowy 2006 (pojazd uszkodzony) - RDW TUCHOLA

Samochód ciężarowy FS Lublin 3 N, rok budowy 2006 (pojazd uszkodzony)

Znak sprawy: RDW3.T11.240.02.18

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi  ul. Przemysłowa 4,98-500 Tuchola zawiadamia  o sprzedaży pojazdu:

Samochód ciężarowy FS Lublin 3 N, rok budowy 2006 (pojazd uszkodzony w wyniku kolizji drogowej) - 1 szt.

Sprzęt oglądać i uzyskać więcej informacji o stanie technicznym można  w siedzibie Rejonu                     u p. Marcina Kwiatkowskiego od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00 do 14.00.
 
SPRZEDAŻ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z § 28 pkt. 2 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 05.10.1993r. W SPRAWIE ZASAD ORGANIZACJI  NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH (Dz.U. Nr 97 poz. 443 z 1993 roku).
 
Warunki sprzedaży:
·  pojazd mogą nabyć osoby prawne jak i fizyczne;
·  minimalna cena sprzedaży:
              -          samochód Lublin 3 - 900,00 zł brutto;
·  oferent poda proponowaną cenę zakupu w zamkniętej kopercie (proponowana cena będzie ceną   ostateczną nie podlegającą negocjacji).

OFERTY Z NIŻSZYMI CENAMI NIŻ WYWOŁAWCZA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.
 
Zainteresowani mogą składać oferty w siedzibie w/w Rejonu do godz. 9.45 dnia 24.04.2018 r.
Otwarcie kopert nastąpi tegoż dnia o godz. 10.00.


metryczka


Wytworzył: Mariusz Gromowski (6 kwietnia 2018)
Opublikował: Izabela Szukiel (6 kwietnia 2018, 07:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677