Informacja ogólna


Przed wystąpieniem do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego Inwestor winien wykonać wszelkie uzgodnienia dotyczące lokalizacji inwestycji w pasie drogowym  i jego sąsiedztwie oraz w zakresie kolizji z drogami wojewódzkimi.
 
Wniosek w sprawie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz wydania zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć u zarządcy drogi z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem.
 
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia  zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust.4-6 ustawy z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1440 z późn.zm).
 
 
Załatwiający sprawę:
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
85-010 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 80
 
tel. sekretariat 052 370-57-13
fax                 052 370-57-16
  
Wydz.Dróg       052 370-57-20
fax                  052 370-57-21 
 
lub Rejon Dróg Wojewódzkich właściwy dla danej drogi na sieci dróg wojewódzkich Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Termin załatwienia spraw – bez zbędnej zwłoki do 30 dni  (65 dni)
 
Środki odwoławcze  -  14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Dworcowa 80 , 85-010 Bydgoszcz

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 12:07:16)

Ostatnia zmiana: Adam Oporek (24 lutego 2017, 11:26:33)
Zmieniono: Zaktualizowano adres

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10004