Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Unieważnione  >  2016

Zamówienia publiczne unieważnione z 2016 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa dla samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych z podziałem na 7 części

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.11.2016
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 209 000,00 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016
przyczyna unieważnienia: W dniu 22.12.2016r. Zamawiający unieważnił postępowania 

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Inowrocław w 2017r

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.15.2016
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 209 000,00 euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2016
przyczyna unieważnienia: W dniu 22 grudnia 2016r. Zamawiający unieważnił postępowanie 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 265 BRZEŚĆ KUJAWSKI – GOSTYNIN OD KM 0+003 DO KM 19+117

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.03.2016
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2016
przyczyna unieważnienia: W dniu 22.12.2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy postanawia unieważnić powyższe postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektu należącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80 w latach 2017-2018

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.77.2016
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 €
termin składania ofert: 15 grudnia 2016
przyczyna unieważnienia: W dniu 15.12.2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy postanawia unieważnić powyższe postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z podziałem na części: Część nr 1: Zestaw komputerowy stacjonarny – 5 sztuk; Część nr 2: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.74.2016
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 €
termin składania ofert: 24 listopada 2016
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Na powyższe zadanie (Część nr 1) nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne: Cen oferty najkorzystniejszej złożonej na powyższe postępowanie (Część nr 2) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

POPRAWĘ ODWODNIENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 251 KALISKA – INOWROCŁAW, W M. ŻNIN, SKRZYŻOWANIE UL. KLEMENSA JANICKIEGO Z UL. GÓRSKĄ

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361.12.2016
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie w dniu 03.11.2016r. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 od km 25+045 do km 25+325

zamawiający: ZDW Bydgoszcz, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemyslowa 4, 89-500 Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne. Odcinek w miejscowości Wtelno w km 15+920 – 15+995.

zamawiający: ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW/RDW.6.12.361.11.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 27 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegająca na wykonaniu chodnika.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.68.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 24 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.67.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 20 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.64.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.56.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.53.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cielęta

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.54.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 4 października 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamówienie na:

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.49.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 

zamówienie na:

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 569 w miejscowości Antoniewo

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.50.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2016
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 

zamówienie na:

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława w miejscowości Rypin od km 0+630 do km 1+210, długość 0,580 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 29 września 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Ochrona w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o PZP
nr sprawy: ZDW.N4.361.58.2016
szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektu należącego do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2016-2017

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.48.2016
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2016
przyczyna unieważnienia: W dniu 23.09.2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy postanawia unieważnić powyższe postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

Ochrona w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o PZP
nr sprawy: ZDW.N4.361.46.2016
szacunkowa wartość: poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 23 września 2016
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 38) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij