Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Unieważnione  >  2019

Zamówienia publiczne unieważnione z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.16.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 03.09.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na remoncie zatok autobusowych w m. Nowy Dwór

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy u
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.37.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 €
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póź. zm.) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Nadzór branżowy nad zadaniem: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z droga wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub – Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.40.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 9 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 12.08.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy u
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.39.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póź. zm.) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

NADZORY BRANŻOWE dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.38.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 01.08.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego dotyczącego prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i opinią hydrologiczną

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.34.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €
termin składania ofert: 24 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 z póź. zm.) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.06.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 22.07.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.32.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 02.08.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 ze póź.zmi.dalej Pzp) unieważnia powyższe postępowanie (dla obu części) ponieważ: • CZĘŚĆ 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – art.94 ust.1 pkt 1 Pzp • CZĘŚĆ 2 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - cena oferty – 590 003,45 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto) – art.94 ust.1 pkt 4 Pzp  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.15.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 13.06.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2019r. do godz. 09:45 nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu.  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.29.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 11.06.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.24.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986) unieważnia powyższe postępowanie (dla obu części) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. • CZĘŚĆ 1 - cena oferty - 593 279,80 zł brutto ( kwota przeznaczona 373 590 zł brutto) • CZĘŚĆ 2 - cena oferty – 559 714,70 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto)  

zamówienie na:

ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2019 R.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Toruń, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-6/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 27 maja 2019
przyczyna unieważnienia: W dniu 30.05.2019 roku Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), ponieważ w postępowaniu przetargowym oferta z najniższą ceną (323.393,45 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (240.696,02 zł brutto) – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu "SLURRY SEAL" na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork-Falmierowo na odcinku Więcbork-Runowo od km 0+150 do 1+150, d 1,00 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.21.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 15.05.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedź-Pląchoty od km 32+700 do km 33+900 długości 1,2 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.22.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 15.05.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie: Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną (388 324,30 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000 zł). Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  

zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.17.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2019
przyczyna unieważnienia: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE DLA 2 CZĘŚCI: Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. • CZĘŚĆ 1 - cena oferty - 1 092 134,22 zł brutto ( kwota przeznaczona 373 444 zł brutto) • CZĘŚĆ 2 - cena oferty - 911 004,42 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto) Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  

zamówienie na:

Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.02.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 „Ustawy Pzp”. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną (310.882,50 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (250 000 zł). Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 28) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij