Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018

Zamówienia publiczne zamknięte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2018 r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-10/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018
wynik postępowania: W dniu 23-04-2018 została podpisana umowa na część nr - 1 dostawa znaków drogowych z firmą :ERPLAST sp. z o.o. ul. Witebska 27 ; 85-778 Bydgoszcz , wartość umowy wynosi - 337 143,00 zł/brutto. W dniu 23-04-2018 została podpisana umowa na część nr - 2 dostawa słupków prowadzących z firmą :ERPLAST sp. z o.o. ul. Witebska 27 ; 85-778 Bydgoszcz , wartość umowy wynosi - 51 573,29 zł/brutto  

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w roku 2018

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.06.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Toruń w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-9/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 27 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 26-04-2018 podpisano umowę z firmą : HEMAR. AUTO Mariusz Piechowicz; ul. Żółkiewskiego 10 , 87-100 Toruń, kwota umowy wynosi - 67 650,00 zł/brotto  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Sierpc-Dobrzyń odc. Kamień Kotowy – Turza Wilcza od km 110+880 do km 112+380, dł. 1,500 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.06.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2018
wynik postępowania: Dnia 12.04.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa - z ceną ofertową 373 403,35 zł i gwarancją na wykonanie robót - 48 miesięcy.  

zamówienie na:

Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia, odc. Rucewko – Złotniki Kujawskie od km 46+070 do km 49+103, dł. 3,033 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.04.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2018
wynik postępowania: Dnia 11.04.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard - z ceną ofertową 346 756,26 zł i gwarancją na wykonanie robót - 48 miesięcy.  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn - Szabda, m. GRZYBNO od km 52+300 do km 53+500, dl. 1,200 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.05.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 12/04/2018 Zamawiający udzielił zamówienia firmie BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa. Cena: 337 201,17 zł brutto; 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - interwencyjne usuwanie potrąconych, przejechanych martwych zwierząt i ich części leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 - 2019”

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-7/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 5 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 22-03-2018 r. podpisano umowę z :Firmą Handlowo – Usługowa MIL-KON; Piotr Konopa; ul. Szkolna 3b, 86-140 Drzycim wartość umowy wynosi - 60 516,00 zł/brutto.  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza – Koronowo w m. Krąpiewo od km 13+700 do km 15+000, dł. 1,300 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.03.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018
wynik postępowania: Dnia 11.04.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard - z ceną ofertową 435 044,85 zł i gwarancją na wykonanie robót - 48 miesięcy.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 - 2019

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-6/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 2 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 22-03-2018 na część nr - 1 podpisano umowę z firmą :Zakład Usługowo – Produkcyjny „MARSYL” m. Gronowo 124; 87-162 Lubicz , wartość umowy wynosi - 70 110,00 zł/brutto, oraz w dniu 22-03-2018 na część nr - 2 podpisano umowę z firmą :Zakład Usługowo – Produkcyjny „MARSYL” m. Gronowo 124; 87-162 Lubicz , wartość umowy wynosi - 70 110,00 zł/brutto, 

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW MARKI MERCEDES – BENZ UNIMOG U-300 DLA 5 REJONÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.02.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 26.03.2018 r. została podpisana umowa z firmą Autoryzowana Stacja Obsługi Mercedes –Benz Piotr Mieczkowski Trzeciewnica, 89-100 Nakło, Powstańców Wielkopolskich 13 na kwotę 506.786,68 zł brutto.  

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW ORAZ PODOBNEGO DO NICH SPRZĘTU BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.03.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 26.03.2018 r. podpisano umowę z firmą P.W. „WILMOT” S.C. H. Pater, J. Mazur, Wilcze 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 24 na kwotę 124.325,50 zł brutto. 

zamówienie na:

USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY OSPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DO POJAZDÓW, BĘDĄCYCH W POSIADANIU REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.04.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 2 marca 2018
wynik postępowania: W dniu 26.03.2018r. została podpisana umowa z firmą „TOKMET” Sławomir Żak ul. Graniczna 8A, 89- 511 Cekcyn na kwotę 57.744,95 zł brutto. 

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, odc. Bramka - Plewno od km 55+810 do km 57+100, dł. 1,290 km oraz odc. Plewno – Przysiersk od km 58+700 do km 59+856, dł. 1,156 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.02.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 lutego 2018
wynik postępowania: Dnia 14.03.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard - z ceną ofertową 283856.72 zł i gwarancją na wykonanie robót - 48 miesięcy. 

zamówienie na:

WYCINKA DRZEW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW TORUŃ w 2018 ROKU

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu ul. Polna113; 87-100 Toruń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-2/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 22 lutego 2018
wynik postępowania: W dniu 27-02-2018 podpisano umowę z firmą:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TAXLAS” Jerzy Nasiłowski sp. j.; ul. Grunwaldzka 66; 87-100 Toruń, wartość umowy wynosi -122 335,80 zł/brutto 

zamówienie na:

„Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2018r.”

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.DW.2.12.361-4/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 21 lutego 2018
wynik postępowania: W dniu 27-02-218 podpisano umowę z formą: ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.; ul. Rzemieślnicza 17/19; 81-855 Sopot, wartość umowy wynosi - 39 606,00 zł/brutto  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.04.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2018
wynik postępowania: w dniu 12.03.2018r. zawarto umowę z Spółką TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Pieszków. Wartość umowy - 221 400,00zł brutto termin dostawy - do 3 dni roboczych, wielkość opakowań - 25 kg 

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Włocławek w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.05.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2018
wynik postępowania: W dniu 07.03.2018 podpisano umowy: część 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe TOS Sp. z o.o. Ul. Kaliska 14/16 87-800 Włocławek wartość umowy 46 724,63, termin dostawy 1 dzień, okres gwarancji: 24 miesiące część 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe TOS Sp. z o.o. Ul. Kaliska 14/16 87-800 Włocławek wartość umowy 12 459,90, termin dostawy 1 dzień, okres gwarancji: 24 miesiące część 3 - unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

zamówienie na:

Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2018 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.10.2017
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 lutego 2018
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.10.2017 z dnia 21 marca 2018 r. z ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81 - 855 Sopot, na kwotę brutto 61 893,60 zł oraz czas przystąpienia do wykonania usług wynoszący maksymalnie 4 godziny.  

zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Tuchola z podziałem na 3 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 12 lutego 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: część zamówienia nr 1 AUTOMECHANIKA Krzysztof Rink, Mały Mędromierz 67, 89-500 Tuchola, 47.970,00 zł brutto 60,00 pkt, okres gwarancji 12 miesięcy 40,00pkt, termin realizacji do 31.12.2019r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.03/1.2018 z dnia 28.03.2018r, część zamówienia nr 2 Zakład Usługowo-Handlowy Maciej Biernat, ul. Bydgoska 13/1, 89-500 Tuchola 4.305,00 okres gwarancji 12 miesięcy 40,00pkt, termin realizacji do 31.12.2019r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.03/2.2018 z dnia 28.03.2018r, część zamówienia nr 3 „TOKMET” Sławomir Żak, ul. Graniczna 8a, 89-511 Cekcyn, 33.210,00 zł brutto 60,00 pkt, okres gwarancji 12 miesięcy 40,00pkt, termin realizacji do 31.12.2019r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.03/3.2018 z dnia 28.03.2018r  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.02.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij