Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018

Zamówienia publiczne zamknięte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 98) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ IV: Zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań pt.: A. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo – rowerowych; B. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 C. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa; D. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin; E. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 F. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.12.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2018
wynik postępowania: Dnia 17.08.2018r. udzielono zamówienia Wykonawcy: Media Nord ul. Kotwiczna 24 81-578 Gdynia • z ceną: o D: 28 411,28 zł brutto, o E: 23 431,50 zł brutto, o F: 23 362,67 zł brutto, • terminem dostawy: 12 dni roboczych od zaakceptowania wizualizacji logotypów (na część D,E,F) Część A,B,C zostały unieważnione dnia 13.08.2018r. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 13.08.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności – RDW Toruń w 2018 dla części nr - 2

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-16/WR/2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018
wynik postępowania: W dniu 07-08-2018 podpisano umowę z firmą:Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „ELL-BET” sp. j. B. Kisielewska L. Czyżewski Młyniec Pierwszy ul. Toruńska 35A, 87- 162 Lubicz , kwota podpisanej umowy wynosi - 71 150,58 zł/brutto 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.13.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: Konsorcjum Firm: Lider : REDON Nakło spółka z o.o., 88-100 Nakło n.Not. ul. Karnowska 3 Partner : PUH Redon Andrzej Trudziński, 88-100 Nakło n.Not. ul. Karnowska 3, kryterium ceny – 60pkt -449.730,19 zł brutto, termin płatności faktury VAT 20,00pkt 30 dni i czas przystąpienia do realizacji polecenia wykonania 20,00pkt - 1 dzień. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 100,00 pkt Termin realizacji do 31.12.2019r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.13.2018 z dnia 05.09.2018r  

zamówienie na:

Budowa chodnika ul. Szubińska w Kcyni droga wojewódzka nr 247

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.12.361.16.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR WENDA, ul. Piaseczno 66, 89-400 Sępólno Krajeńskie, cena: 22.802,03 zł brutto (60,00pkt) , okres realizacji 14.09.2018r (10,00pkt), gwarancja na wykonanie robót 36 miesięcy (0,00pkt). Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 70,00 pkt. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.16.2018 z dnia 22.08.2018r. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 27 lipca 2018
wynik postępowania: W dniu 23/08/2018 Zamawiający udzielił zamowienia firmie: MOSKON – USŁUGI INŻYNIERSKIE Jan Siuda ul. Skromna 14, 86-005 Ciele z ceną ofertową 61 377 zł brutto i doświadczeniem zawodowym projektanta mostowego – 6 zadań,  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r. z podziałem na 5 części. Część 5 – RDW Włocławek - zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 6

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.18.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienie udzielono: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAT-BUD sp. z o.o. Sp. k. Ul. Leśna 5, 87-134 Zławieś Wielka. Cena: 161351,83 zł brutto okres gwarancji: 36 miesięcy. Umowa ZDW.RDW.5.12c.361.18.2018 z dnia 16.08.2018r.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności RDW Włocławek w 2018r.- zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 6

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.19.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienie udzielono: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAT-BUD sp. z o.o. Sp. k. Ul. Leśna 5, 87-134 Zławieś Wielka. Cena: 48041,96 zł brutto okres gwarancji: 36 miesięcy. Umowa ZDW.RDW.5.12c.361.19.2018 z dnia 16.08.2018r.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.12.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 

zamówienie na:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.15.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 21.08.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań • z ceną 96 924,00 zł brutto, • doświadczeniem zawodowym projektanta drogowego na 4 zadaniach (droga klasy „Z” lub wyższej) 

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ II: Organizacja imprez plenerowych promujących: 1.1. Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo – rowerowych. 1.2. Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.11.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 03.08.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz. • z ceną 69 000,56 zł brutto, • doświadczeniem konferansjera / moderatora – na 6 imprezach  

zamówienie na:

Świadczenie usług stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2018/2020

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.17.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 17.08.2018r. udzielono zamówienia Wykonawcy: Netia SA ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa z ceną ofertową 112 323,60 zł brutto i prędkością łącza wynoszącą: 10 Mb/s  

zamówienie na:

Dostawa nowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do sprzętu drobnego będącego w posiadaniu RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.10.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 19 lipca 2018
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.10.2018 z dnia 03.09.2018 r. z Markiem Grzybowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Hobby” Marek Grzybowski, ul. Mickiewicza 15A, 87-200 Wąbrzeźno na kwotę brutto 15 700,00 zł, okres gwarancji wynoszący 24 miesiące oraz termin dostawy wynoszący maksymalnie 1 dzień roboczy. 

zamówienie na:

Naprawa przepustów na drodze wojewódzkiej 243 km 9+480 i 9+653

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.12.361.14.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR WENDA, ul. Piaseczno 66, 89-400 Sępolno Krajeńskie cena: 15.686,81 zł brutto, kryterium ceny – 60pkt, gwarancja na wykonane robót 00,00pkt - 24 miesiące. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 60,00 pkt. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.14.2018 z dnia 06.08.2018r 

zamówienie na:

Zakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi urządzeń Systemu Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Systemu Preselekcyjnego Ważenia Pojazdów

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 16.08.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: INVENTIA Sp. z o.o. ul. Rodziny Ulmów 14, 02-777 Warszawa z ceną ofertową 416 970,00 zł brutto i gwarantowanym miesięcznym limitem transmisji danych dla Grupy 1: 200 GB.  

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur, prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2018
wynik postępowania: Dnia 16.08.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą:Konsorcjum firm: GWS Cleaning Sp. z o. o. ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz – Lider Konsorcjum & GWS Group Sp. z o. o. ul. Glinki 146/218, 85-861 Bydgoszcz – Partner Konsorcjum; z ceną ofertową 33 900,00 zł brutto i częstotliwością wykonywania poszczególnych czynności porządkowych w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych: prace cotygodniowe wykonywane 2 razy w tygodniu, prace comiesięczne wykonywane 2 razy w miesiącu.  

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.14.2018
szacunkowa wartość: poniej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2018
wynik postępowania: W dniu 20.08.2018 została zawarta umowa z firmą Vobema Polska Sp. z o.o. ul.Polna 10, 64-920 Piła. Wartość umowy - 125 449,61 zł brutto, gwarancja na wykonane roboty - 12 miesięcy  

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.12.361.12.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono:Konsorcjum firm: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD SA 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 24 – Lider/pełnomocnik oraz TEMPO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa – Ryszard Rafajłowicz, 51-171 Wrocław, ul. Piotra Czajkowskiego 49/2 – Partner Konsorcjum, cena: 233.150,03 zł brutto, kryterium ceny – 60pkt, 12 miesięcy gwarancja na wykonane oznakowanie cienkowarstwowe 40,00pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 100,00 pkt. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.12.2018 z dnia 06.08.2018r 

zamówienie na:

ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.11.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 2 lipca 2018
wynik postępowania: W dniu 31.07.2018 r. podpisana została umowa z firmą "VOBEMA POLSKA" Sp. z o.o., ul. Polna 10, 64-920 Piła na kwotę 95479,98 zł brutto. 

zamówienie na:

„BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH - USŁUGI OCZYSZCZANIA I SPRZĄTANIA LETNIEGO NIECZYSTOŚCI ORAZ MYCIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH W ADMINISTRACJI RDW TORUŃ W LATACH 2018 - 2019”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-14/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018
wynik postępowania: W dniu 17-07-2018 podpisano umowę z firmą- TAR S.C. Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski ;m. Białkowo 30; 87-400 Golub Dobrzyń, cena umowy brutto wynosi – 165 936,84 zł; 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w latach 2017 - 2018- CZĘŚĆ I – zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.12.2018
szacunkowa wartość: poniej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018
wynik postępowania: Zamówienie udzielono: Spółką Inżynieryjno–Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. Cena: 641 684,85 zł brutto. Umowa nr ZDW.RDW.5.12c.361.12.2018 z dnia 18.07.2018  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 98) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij