Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018

Zamówienia publiczne zamknięte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 122) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

„Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego należących do RDW Toruń w 2019r.”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-17/B/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 28 grudnia 2018
wynik postępowania: W dniu 07-01-2019 podpisano umowę z Wykonawcą :MARO sp. z o.o.;ul. Grzybowska 87.00-844 Warszawa;skr. pocztowa 29; 86-260 Unisław. Wartość umowy została podpisana na wartość - 24 339,24 zł/brutto  

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur, prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.40.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2018
wynik postępowania: W dniu 08/01/2019 Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o. o., ul. 11 Listopada 25, 62 – 510 Konin, z ceną ofertową 74 999,99 zł brutto i częstotliwością mycia okien wykonywaną 4 razy w roku.  

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego należących do RDW Inowrocław w 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.22.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2018
wynik postępowania: W dniu 03.01.2019r podpisano umowę z Wykonawcą: Usługi Hydrotechniczno – Budowlane HYDROBUD Sp. z o. o., ul. 11 Listopada 25, 62 – 510 Konin 

zamówienie na:

Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie w 2018 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.16.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2018
wynik postępowania: Została zawarta umowa nr ZDW.RDW4.12d.361.16.2018 z dnia 07.12.2018 r. z TIOMAN Sp. z o. o. Sp. k., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice na kwotę 219 899,40 zł brutto (gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia - 6 dni, termin dostaw - 3 dni)  

zamówienie na:

„Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2018 r.” część II – zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.6
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.19.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR WENDA, ul. Piaseczno 66, 89-400 Sępólno Krajeńskie, gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia 3 godz., podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg - tak, cena 42.853,20 zł brutto. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.19.2018 z dnia 29.11.2018r 

zamówienie na:

Wykonanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 246 od km 17+515 do km 17+616 w miejscowości Smolniki gm. Szubin

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.37.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2018
wynik postępowania: Dnia 27/11/2018 Zamawiający udzielił zamówienia firmie: PRODIB Sp. z o.o. ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin • z ceną 122 648,10 zł brutto • gwarancją na wykonanie robót – 48 miesiące  

zamówienie na:

„Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 nr 250, 252, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 301 i byłej drogi powiatowej nr 2909C z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.24.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 31 października 2018
wynik postępowania: W dniu 03.12.2018 Zamawiający udzielił zamówienia dla części 1 i części 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Andrzej Rydz, Lipianki 87a, 09-505 Nowy Duninów. Wartość umowy część 1 - 710 202,00 zł brutto, część 2 - 694 827,00 zł brutto. czas wyjazdu - 1 godzina. 

zamówienie na:

Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie detekcji ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Więcbork (ul. Złotowska) z drogą gminną (ul. Dworcową)

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.35.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2018
wynik postępowania: W dniu 20/11/2018 Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Dynniq Poland Sp. z o.o., ul. Ekranowa 6, 32-085 Modlniczka, z ceną ofertową 103 856,28 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni odc. Rykowisko-Błądzim od km 45+819 do km 47+225, dł. 1,406 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.34.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 25 października 2018
wynik postępowania: W dniu 05/11/2018 Zamawiający udzielil zamowienia firmie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie • z ceną 1 838 056,71 zł brutto • gwarancją na wykonanie robót – 48 miesiące  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin od km 1+208 do km 2+108, dł. 0,900 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.32.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2018
wynik postępowania: W dniu 05/11/2018 Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Cena - 1 129 578,34 zł brutto, gwarancja - 60 miesięcy. 

zamówienie na:

Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla RDW Tuchola w 2018 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: SPATZ Przedsiębiorstwo Inżynierskie Marek Wróbel, Wyszków Śl. 2A, 48-303 Nysa, cena: 35.403,83 zł brutto 60pkt, termin przystąpienia do realizacji zadania po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego 7dni - 10,00pkt, okres gwarancji na wykonane roboty 36 miesięcy – 10,00pkt. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.18.2018 z dnia 29.11.2018r 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 268 Brzezie-Wieniec-Brześć Kujawski polegająca na wzmocnieniu nawierzchni od m. Wieniec do m. Kąty od km 5+753 do km 7+180

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2018
wynik postępowania: W dniu 06/11/2018 Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną ofertową 1 944 928,77 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na bieżące potrzeby RDW w Wąbrzeźnie w 2018 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.15.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 18 października 2018
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.15.2018 z dnia 16.11.2018 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym ELL – BET Sp. J. Czyżewski Leszek, Kisielewska Barbara, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35A, 87-162 Lubicz na kwotę brutto 23 362,62 zł oraz okres gwarancji wynoszący 24 miesiące. 

zamówienie na:

WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.13.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 16 października 2018
wynik postępowania: W dniu 13.11.2018 r. została podpisana umowa na CZĘŚĆ NR 1 z firmą: Zakład Konserwacji Zieleni Miejskiej Janina Horyd, ul. Piastowska 11E, 82-500 Kwidzyn, na kwotę 109.857,60 zł brutto oraz na CZĘŚĆ NR 2 z firmą: P&M Expert Service, Blizawy 11, 86-160 Warlubie na kwotę: 53.730,00 zł brutto. 

zamówienie na:

Poprawa odwodnienia dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361.17.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 października 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ IV: Zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań pt.: A. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo – rowerowych; B. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.13.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2018
wynik postępowania: ZADANIE A - Dnia 23.10.2018r. udzielono zamówienia Wykonawcy: PPHU "LIR" ELŻBIETA ZAJET ul. Grunwaldzka 2 82-300 Elbląg • • z ceną: 36 900,00 zł brutto, • terminem dostawy: 12 dni roboczych od zaakceptowania wizualizacji logotypów . ZADANIE B - Dnia 30.10.2018r. udzielono zamówienia Wykonawcy: NU MEDIA Elżbieta Jażdzewska, ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn • z ceną: 20 023,19 zł brutto, • terminem dostawy: 12 dni roboczych od zaakceptowania wizualizacji logotypów  

zamówienie na:

MONTAŻ BARIER DROGOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻ BARIER DROGOWYCH DLA REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2018 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.12.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 września 2018
wynik postępowania: W dniu 12.10.2018 roku została podpisana umowa z firmą Tioman Sp. z o.o. Sp. K., Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice na kwotę 54.524,42 zł brutto. 

zamówienie na:

Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020 z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.20.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 14 września 2018
wynik postępowania: Dla części 1 - Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie. Uzasadnienie faktyczne – wartość oferty złożonej na powyższe postępowanie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty: 1 800 721,23 zł brutto. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: 951 508,32 zł brutto Dla części 2 w dniu 13.11.2018 została podpisana umowa z: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MAR-DAR" Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostokowo wartość umowy 503 470,98 zł brutto, podstawienie pojazdu do ZUD - 1 godzina.  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w okresie od 1 listopada 2018 do 31 marca 2020

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.23.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €
termin składania ofert: 5 września 2018
wynik postępowania: W dniu 08.10.2018r. Zamawiający udzielil zamowienia firmie:Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A. Aleja 1000-lecia 2 62-650 Kłodawa • z ceną 3 490 740 zł brutto • czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia – 5 dni roboczych  

zamówienie na:

Usługa zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-15/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018
wynik postępowania: W dniu 26-09-2018 podpisano umowę z firmą: ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O.; ul. Przemysłowa 8 ; 86-200 Chełmno. Wartość umowy wynosi - 1 651 568,66 zł/brutto  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 122) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij