Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2019

Zamówienia publiczne zamknięte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Usługi wycinania drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.8.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 15 października 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.8.2019 z dnia 21.11.2019 r. z Tomaszem Watkowskim prowadzącym działalność pod firmą F. H. U. Drew.Wat Tomasz Watkowski, Radomin 5h, 87-404 Radomin na kwotę brutto 211 584,60 zł oraz terminem rozpoczęcia usługi wynoszący maksymalnie 1 dzień.  

zamówienie na:

„Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części – część VI- zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.13.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 października 2019
wynik postępowania: Zamawiający w dn. 19.09.2019r. zawarł umowę z Wykonawcą SAFEROAD KABEX sp. z o.o. ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk o wartości 59999,99 zł brutto. 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.12.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 27 września 2019
wynik postępowania: Zamawiający zawarł w dn. 31.10.2019r umowy na wykonanie zamówienia z Wykonawcą PHU TRANS POM Piotr Pomagier cz. I na kwotę 860971,34 zł brutto cz. II na kwotę 705648,08 zł brutto 

zamówienie na:

Usługi wycinania drzew wraz z frezowaniem przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.7.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 23 września 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.7.2019 z dnia 15.11.2019 r. z Tomaszem Watkowskim prowadzącym działalność pod firmą F. H. U. Drew.Wat Tomasz Watkowski, Radomin 5h, 87-404 Radomin na kwotę brutto 75 276,00 zł oraz terminem rozpoczęcia usługi wynoszący maksymalnie 1 dzień. 

zamówienie na:

Wykonanie operatu wodno-prawnego i opinii hydrologicznej dotyczącej prawidłowego posadowienia przepustu w km 11+825 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite-Zbójno

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.48.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 20 września 2019
wynik postępowania: W dniu 15.10.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: HYDRO – GRAF Ryszard Sziwa ul. Wakacyjna 1 62-090 Kiekrz z ceną ofertową 3 500 zł brutto i doświadczeniem zawodowym hydrologa - 18 opracowań.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 od 01.01.2020 r. do 30.06.2022 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2019
wynik postępowania: W dniu 29.10.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: TRMEW Obrót Sp. z o. o., ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa z ceną ofertową 207 643,68 zł brutto i proekologiczność – 100%.  

zamówienie na:

Odnowienia oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części – część II- zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.11.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 września 2019
wynik postępowania: Zamawiający w dn. 06.09.2019r. zawarł umowę z Michałem Makarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Mal - Dróg Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb na kwotę 59 962,50 zł brutto.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.07.2019
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 września 2019
wynik postępowania: W dniu 15.10.2019 Zamawiający zawarł umowę z firmą ENTRADE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce. Wartość umowy 52.076,43 zł brutto 

zamówienie na:

Nadzór branżowy nad zadaniem: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z droga wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub – Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.44.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2019
wynik postępowania: W dniu 10.10.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: budownictwo.top Sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń, za cenę brutto 23 339,25 zł i doświadczeniem Inspektora Nadzoru branży elektrycznej na 2 inwestycjach.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na remoncie zatok autobusowych w m. Nowy Dwór

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.47.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 27.09.2019 r. Zamawiający udzielil zamowienia firmie: TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o. ul. Wojewódzka 3A, Pigżą 87-152 Łubianka z ceną ofertową 191 483,73 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.42.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 sierpnia 2019
wynik postępowania: Dnia 16.09.2019 r. podpisano umowę z Panem Zbigniewem Góreckim, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AdGeo Zbigniew Górecki, Dulsk 110, 87-404 Radomin; z ceną 73 900.04 zł brutto, z gwarancją na wykonanie robót wynoszącą 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi – Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €
termin składania ofert: 20 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 09.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: budownictwo.top Sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń.Cena oferty - 41 512,50 zł brutto.  

zamówienie na:

NADZORY BRANŻOWE dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.41.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 25.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: budownictwo.top Sp. z o.o., ul. ks. Jerzego Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń, za cenę brutto 40 590,00 zł i doświadczeniem Inspektora Nadzoru branży elektrycznej na 1 inwestycji. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.17.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dniu 12.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: IDM Inwestycje Sp. z o. o., ul. Poznańska 149, 18-400 ŁOMŻA, z ceną ryczałtową 118 080,00 zł brutto i doświadczeniem Inspektora nadzoru robót drogowych na 4 inwestycjach oraz udzieleniem 84 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane usługi objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – interwencyjne zbieranie i wywóz do utylizacji padłych dzikich zwierząt leśnych lub porzuconej w dużej ilości żywności lub odpadów pochodzenia zwierzęcego lub padłych ptaków leżących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.06.2019
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 13 sierpnia 2019
wynik postępowania: w dniu 02.09.2019r. została zawarta umowa z: Firma Handlowo-Usługowa S.C. R. Jaroszewski, B. Jaroszewska, Smólnik 19, Smólnik 87-815. Wartość umowy to 64 575,00 zł brutto. Czas przystąpienia do realizacji - 3 godziny  

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w sezonie zimowym 2019/2020 – część zamówienia nr 4

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.6.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.6.2019 z dnia 21.10.2019 r. z Pawłem Węglerskim prowadzącym działalność pod firmą WEGTRANS Paweł Węglerski, Wrocki 92D, 87-400 Golub-Dobrzyń na kwotę 444 122,25 zł brutto oraz termin podstawienia sprzętu i personelu w razie awarii wynoszący maksymalnie 15 minut. 

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.10.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 sierpnia 2019
wynik postępowania: W dn. 06.09.2019r. podpisano umowę na część I zamówienia z Wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Targowa 3, 86-050 Solec Kujawski na kwotę 349541,70 zł brutto 

zamówienie na:

Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.36.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 20.08.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: MARBRO Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Przytulna 20 B/24, 80-176 Gdańsk za cenę ofertową 570 186,52 zł brutto i 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Roboty interwencyjne na placu budowy - dotyczy inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.35.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 19.08.2019 r. podpisano umowę z Panem Szymonem Ryszewskim, prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą: Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski, ul. Konopna 32, 87-100 Toruń; z ceną 558.321,60 zł brutto, z czasem rozpoczęcia reakcji od momentu zgłoszenia, wynoszącym 5 godzin  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.31.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2019
wynik postępowania: Dnia 12.09.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj.: mazowieckie. Za cenę ofertową 2 303 911,14 zł brutto i okresem gwarancji na wykonanie robót 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij