Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2019

Zamówienia publiczne zamknięte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Toruń w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń , ZDW w Bydgoszczy , Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW 2.12.361-3/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej- 221 000 €uro
termin składania ofert: 21 lutego 2019
wynik postępowania: W dniu 15-03-2019 r podpisano umowę z firmą :HEMAR. AUTO Mariusz Piechowicz;ul. Żółkiewskiego 10 , 87-100 Toruń, kwota umowy została określona na wartość - 69 289,20 z/brutto  

zamówienie na:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117" w zakresie branży drogowej, branży wod.-kan., branży elektroenergetycznej.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.05.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2019
wynik postępowania: W dniu 14.03.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Lafrentz Polska Sp. z o.o. ul. Kamiennogórska 22, 60-170 Poznań z ceną ofertową 178 350,00 zł brutto i doświadczeniem zawodowym projektanta drogowego na 4 zadaniach.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla 6 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.03.2019
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2019
wynik postępowania: w dniu 05.03.2019r. zawarto umowę z Spółką TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1, 26-065 Pieszków. Wartość umowy - 258 988,80 zł brutto termin dostawy - do 3 dni roboczych, wielkość opakowań - 25 kg  

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Wąbrzeźno w 2019 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.2.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. z Jerzym Skibickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FOTOSKI Jerzy Skibicki, ul. 1 - go Maja 26, 87-200 Wąbrzeźno na kwotę 10 780,00 zł brutto oraz częstotliwość wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług: czynności cotygodniowe – 2 razy w tygodniu, czynności comiesięczne – 2 razy w miesiącu. 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 do 31.12.2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 lutego 2019
wynik postępowania: W dniu 12.02.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88 Jawczyce, 05-850 Ożarów Mazowiecki, z ceną ofertową: 96 213,76 zł brutto i proekologiczność – 100%.  

zamówienie na:

Montaż barier drogowych wraz z dostawą i demontaż barier drogowych dla RDW Toruń w 2019 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-1/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 €uro
termin składania ofert: 28 stycznia 2019
wynik postępowania: W dniu 08-02-2019 została podpisana umowa z firmą : MKSTELLA Konrad Marek ul. Południowa 37; 62-600 Koło wartość umowy wynosi - 37 244,40 zł/brutto  

zamówienie na:

„Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019 roku”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-2/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 18 stycznia 2019
wynik postępowania: W dniu 29-01-2019 podpisano umowę z firmą:ENERGA Oświetlenie sp. z o.o.;ul. Rzemieślnicza 17/19; 81-855 Sopot, kwota umowy wynosi - 42 988,50 zł/brutto 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Włocławek w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12C.361.01.2019
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 15 stycznia 2019
wynik postępowania: W dniu 04.02.2019r. zostały podpisane umowy z: Dla części 1: Firma Handlowo - Usługowa S.C. Ryszard Jaroszewski, Barbara Jaroszewska, 87-815 Smólnik 19, Wartość umowy:: 164 205zł brutto, czas reakcji: 2 godziny, podstawienie drugiego środka ransportowy:TAK Dla części 2:Usługi Sprzętowe „SPRZEN-HEN” Henryk Zawidzki Kolankowo 20; 87-600 Lipno. Wartość umowy:: 76 260,00zł brutto, czas reakcji: 1 godzina, podstawienie drugiego środka transportowy:TAK  

zamówienie na:

USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWY I SOCJALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE W 2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.01.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221.000,00 euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2019
wynik postępowania: W dniu 21.01.2019r. została podpisana umowa z firmą ZADBANY DOM Profesjonalne Usługi Czyszczenia Marcin Tokarski, 88-100 Inowrocław, ul. Dubienka 2 na kwotę 34.366,50 zł brutto 

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego należącego do RDW Tuchola w 2019 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.21.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2019
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: MARO Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Adres do korespondencji: Skr. Pocztowa 29, 86-260 Unisław. Kryterium oceny było: kryterium ceny: 29.520,00 zł brutto – 60pkt, prace cotygodniowe 2x w tygodniu 15,00pkt, prace comiesięczne 2x w miesiącu 15,00pkt, wykonanie usługi dodatkowej 10,00pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała 100 punktów. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.21.2018 z dnia 15.01.2019r 

zamówienie na:

Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w bazie RDW Włocławek przy ul. Mielęcińskiej 13 i w bazie w Rumiankowie k/Lipna w 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.27.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2019
wynik postępowania: w dniu 21.01.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą: "KO-MAR" Michał Malicki ul. Dobiegniewska 21, 87-820 Kowal, wartość umowy - 14 464,80 zł brutto 

zamówienie na:

Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.18.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 2 stycznia 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.18.2018 z dnia 08.02.2019 r. z ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81 - 855 Sopot na kwotę brutto wynoszącą 64 439,70 zł oraz czas przystąpienia do wykonania usług wynoszący maksymalnie 4 godziny. 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 12 (z 12)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij