Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2019

Zamówienia publiczne zamknięte z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW – Toruń w - 2019- z podziałem na 2 części. zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-10/WR/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 8 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 12-07-2019 na część nr - 1 podpisano umowę z firmą :Zakład Usługowo Produkcyjny „ MARSYL”, m. Gronowo 124, 87-162 Lubicz wartość umowy wynosi - 28 913,60 zł/brutto, oraz w dniu 12-07-2019 na część nr - 2 podpisano umowę z firmą :Zakład Usługowo Produkcyjny „ MARSYL”, m. Gronowo 124, 87-162 Lubicz wartość umowy wynosi - 28 913,60 zł/brutto, 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019r. część nr - 1 ,zamówienie zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-9/WR/2019 cz. nr – 1,
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 €uro
termin składania ofert: 3 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 12-07-2019 podpisano umowę z firmą :Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22 , 87-100 Nakło nad Notecią. wartość umowy wynosi - 499 702,26 zł/brutto 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2019 r. na część nr -2

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-8/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 2 lipca 2019
wynik postępowania: W dniu 12-07-2019r. podpisano umowę z konsorcjum: Lider - Zakład Usługowo Produkcyjny „MARSYL” Gronowo 124, 87-162 Lubicz. Partner – Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski , 87-100 Toruń ul. Konopna 32. Wartość umowy wynosi 57 871,50 zł/brutto 

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.28.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 6 czerwca 2019
wynik postępowania: w dniu 25.06.2019 r. zamawiający udzielił zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz z ceną ofertową 379 820,97 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w latach 2018 – 2019 – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019
wynik postępowania: w dniu 21.05.2019r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090,dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z droga nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.18.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 27.06.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno; z ceną ofertową 2 699 517,88 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2019 r. z podziałem na 2 części.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-7/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 20 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 10-06-2019 podpisano umowę na część nr - 1 z firmą :Usługi Transportowo – Sprzętowe Kazimierz Dalke 86-260 Unisław, ul. Sienkiewicza 9, kwota umowy wynosi -46 592,40zł/brutto. Część - 2 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 , ponieważ w postępowaniu przetargowym na część nr – 2 , nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przwetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.05.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 maja 2019
wynik postępowania: Zamawiający zawarł umowę Wykonawcą: ENTRADE sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jawczyce na kwotę 41334,38 zł brutto 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 – 2019 – zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.06.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 06.05.2019r. podpisano umowę z ECOROAD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław. Wartość umowy 55350,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej NR 256 Włóki – Bydgoszcz, odcinek Strzelce Dolne – Bydgoszcz w km 7+490 ÷ 11+290 o długości 3,800 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 30.05.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard z ceną ofertową 354 628,07 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2019r. z podziałem na 6 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 maja 2019
wynik postępowania: W dn. 31.05.2019r. Zamawiający zawarł umowy: cz. I z Wykonawcą INTER MAL, Zakład Usług Drogowych i Malarskich, Grzegorz Januchowski na kwotę 144 199,00 zł brutto. cz. II z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowe Mal – Dróg, Michał Makarski na kwotę 133 730.40 zł brutto. cz. III z Wykonawcą Konsorcjum Firm: Lider: Zaberd S.A. Partner: Tempo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa, Ryszard Rafajłowicz na kwotę 248 533.48 zł brutto. cz. IV z Wykonawcą Saferoad Grawil Sp. z o.o. na kwotę 152 239.76 zł cz. V z Wykonawcą Saferoad Grawil Sp. z o.o. na kwotę 173 854.23 zł cz. VI z Wykonawcą Saferoad Kabex Sp. z o.o. na kwotę 122 255.91 zł 

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.12.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 2 maja 2019
wynik postępowania: W dniu 31.05.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą: BAUMARK Sp. z o. o., ul. Świętojańska 106, 07-202 Wyszków, z ceną ryczałtową 246 000,00 zł brutto i doświadczeniem Inspektora nadzoru robót drogowych na 5 inwestycjach oraz udzieleniem 84 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane usługi objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.04.2019
szacunkowa wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 27.05.2019r. podpisano umowę dla cz. I, II i V z Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Handlowym „ELL-BET” Sp. j. B. Kisielewska, L. Czyżewski, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35A, 87-162 Lubicz  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2019
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce, Ożarów Mazowiecki, cena brutto 70.724,02 zł (60pkt), proekologiczność 100,00 % (40pkt), termin realizacji do 30.06.2022r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.03.2019 z dnia 27.05.2019r. 

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.08.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 09.07.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z Panem Mirosławem Fiertek, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Agencja Fotograficzno – Reklamowa „Mazury” ul. Kościuszki 6, 12- 200 Pisz, z ceną ofertową 8 800,00 zł brutto; gwarancją na dostarczone i zamontowane tablice – 5 lat.  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej do obiektów należących do RDW Wąbrzeźno w latach 2019 - 2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019
wynik postępowania: Zawarto umowę nr ZDW.RDW4.12d.361.4.2019 z dnia 27.05.2019 r. z ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce na kwotę brutto 84 326,23 zł oraz deklaracją średniomiesięcznego udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (zwanych „OZE”) w energii sprzedawanej do zasilania punktów poboru energii wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w wysokość min. 100,00 %. 

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km – 2 tablice

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 09.07.2019 r. Zamawiający zawarł umowę z Panem Mirosławem Fiertek, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Agencja Fotograficzno – Reklamowa „Mazury” ul. Kościuszki 6, 12- 200 Pisz, z ceną ofertową 4 400,00 zł brutto; gwarancją na dostarczone i zamontowane tablice – 5 lat.  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w 2019r. część nr - 2 ,zamówienie zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW TORUŃ
tryb zamówienia: Z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-5/WR2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 €uro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 11-04-2019 roku została podpisana umowa z firmą ; Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S. A. ;ul. Wapienna 40 , 87-100 Toruń. Wartość umowy wynosi - 497 785,43 zł/brutto . Przystąpienie do realizacji zadania po otrzymaniu zlecenia od Zamawiajacego  

zamówienie na:

REMONT PRZEPUSTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 256 ADMINISTROWANEJ PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.03.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 11.05.2019 roku została podpisana umowa z firmą PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin na kwotę 32.145,25 zł brutto. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, m. Tuchola poprzez remont nawierzchni od km 21+128 do km 22+118, dł. 0,990 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.12.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2019
wynik postępowania: W dniu 25.04.2019 r. udzielono zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański; z ceną 1124347.23 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij