zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu oraz osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA wraz z dostawą części zamiennych w 2014 r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie informuje o unieważnieniu części nr 1 i 2 powyższego postępowania. Część nr 1 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.). Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 zamówienia. Część nr 2 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.). Uzasadnienie: w w/w postępowaniu na część nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Ogłoszenie o zamówieniu (138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Korcz (14 maja 2014, 09:21:21)

Ostatnia zmiana: Anna Korcz (10 czerwca 2014, 14:44:18)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3120