zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku z podziałem na 2 części.

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.6.12.361.07.2014
szacunkowa wartość: do 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2014
przyczyna unieważnienia: W związku z przekroczeniem przez ofertę z najniższą ceną kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - RDW Żołędowo unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami).  
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Izabela Szukiel (13 maja 2014, 14:55:09)

Ostatnia zmiana: Izabela Szukiel (30 maja 2014, 12:03:11)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2896