zamówienie na:

Remont nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk – Tuchola – Mąkowarsko odcinek Klocek - Woziwoda od km 12+300 do km 15+500, dł. 3,200 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
ogłoszenie (23kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (8 kwietnia 2014, 11:14:48)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (5 maja 2014, 12:21:37)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3472