zamówienie na:

Remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Szubin – Łabiszyn – Złotniki Kujawskie – Dąbrowa Biskupia odcinek Łabiszyn – Jeżewo od km 31+436 do km 35+310, dł. 3,874 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.08.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000
termin składania ofert: 24 kwietnia 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
ogłoszenie (23kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (8 kwietnia 2014, 08:44:52)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (25 kwietnia 2014, 13:48:48)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3783