zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem– Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.58.2013
szacunkowa wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną (338 865,00zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (300 000zł) – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). 
Ogłoszenie (42kB) plik

Unieważnienie postępowania (239kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (6 grudnia 2013, 10:01:27)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (13 stycznia 2014, 09:50:36)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4226