zamówienie na:

Dyżury zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w roku 2014

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.54.2013
szacunkowa wartość: poniżej 200 000 €
termin składania ofert: 13 grudnia 2013
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączonym ogłoszenie o udzieleniu zamówienia