zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95 oraz oleju napędowego ON do samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.57.2013
szacunkowa wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2013
przyczyna unieważnienia: W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia. Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami).  
ogłoszenie (32kB) plik

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (29 listopada 2013, 08:34:23)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (11 grudnia 2013, 11:41:08)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3411