zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem– Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przeatarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.50.2013
szacunkowa wartość: poniżej 200 000 €
termin składania ofert: 31 października 2013
przyczyna unieważnienia: W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia. Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze z późniejszymi zmianami).  
ogłoszenie BZP (25kB) html

metryczka


Opublikował: Agata Walenczykowska (21 października 2013, 09:07:07)

Ostatnia zmiana: Agata Walenczykowska (19 listopada 2013, 07:01:19)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4349