zamówienie na:

„System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.43.2013
szacunkowa wartość: powyżej 200 000 euro
termin składania ofert: 26 listopada 2013
przyczyna unieważnienia: W imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia. Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze z późniejszymi zmianami).  
Ogłoszenie (214kB) pdf

odwołanie (2721kB) pdf

sprostowanie ogłoszenia (83kB) pdf

Informacja o zmianie terminu (179kB) pdf

sprostowanie ogłoszenia (63kB) pdf

Postanowienie KIO (568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Kominiak (3 października 2013, 13:00:29)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (29 listopada 2013, 09:31:54)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10027